vchilka.in.ua 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року

«Про Програму підтримки особистих селянських господарств при проведенні оздоровлення поголів’я худоби від інфекційних хвороб тварин в Куликівському районі на 2011-2015 роки»ПРОГРАМА


підтримки особистих селянських господарств при проведенні оздоровлення поголів’я худоби від інфекційних хвороб тварин

в Куликівському районі

на 2011-2015 роки


смт Куликівка

2011рік
ПАСПОРТ
 1. Назва:

Програма підтримки особистих селянських господарств при проведенні оздоровлення поголів’я худоби від інфекційних хвороб тварин в Куликівському районі на 2011-2015 роки.


2. Підстава для розроблення:

поширення інфекційних хвороб тварин, специфічність ринкових умов, які вимагають нових підходів ведення галузі.


3. Розробники Програми:

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.


4. Співрозробники Програми:

селищна та сільські ради .


5. Відповідальний виконавець Програми:

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.


6. Учасники Програми:

особисті селянські господарства, які утримують хворих на лейкоз тварин та здали їх на забій.


7. Термін реалізації Програми:

2011-2015 роки


7.1. Етапи виконання Програми:

перший етап – затвердження даної Програми районною радою; другий етап – включення видатків по даній Програмі в районний бюджет.


8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

2011-2015 роки – 797,3 тис. грн.


9. Очікувані результати;

реалізація Програми сприятиме зменшенню негативного впливу трансформаційних процесів, що проходять на селі, поступовому оновленню стада маточного поголів’я від лейкозу та збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції тваринництва у господарствах приватного сектора і як наслідок, підвищенню соціального забезпечення сільського населення та рівня життя селян.


ЗМІСТ

Вступ


1.

Проблеми, на розв'язання яких спрямовується Програма


2.

Основна мета і завдання Програми
3.

Шляхи і засоби реалізації Програми
4.

Фінансове забезпечення Програми
5.

Очікувані результати реалізації Програми


Програма підтримки особистих господарств при проведенні оздоровлення поголів’я худоби від інфекційних хвороб тварин в Куликівському районі на 2011-2015 роки розроблена відповідно до Законів України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про особисте селянське господарство», на виконання Закону України «Про ветеринарну медицину», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні», вимог Інструкції із профілактики та оздоровлення сільськогосподарських тварин від небезпечних інфекційних хвороб, планів проведення діагностичних досліджень, щеплень і лікувально – профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин на 2011 рік, із метою підтримки особистих селянських господарств при проведенні оздоровлення худоби від інфекційних хвороб, розширення сфери зайнятості сільського населення та підвищення його добробуту.
 1. Проблеми, на розв'язання яких спрямовується Програма


На виконання Закону України «Про ветеринарну медицину» від 16 листопада 2006 року № 361-V, Указу Президента України від 22.03.2001 року № 192/ 200 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні” та виконання вимог Інструкцій з профілактики та оздоровлення сільськогосподарських тварин від небезпечних інфекційних хвороб, Планів проведення діагностичних досліджень, щеплень і лікувально – профілактичних заходів по профілактиці заразних хвороб тварин на 2011 р. управлінням ветеринарної медицини Куликівського району проведена відповідна робота по профілактиці та недопущенню занесення інфекційних хвороб тварин на територію району.

За останні вісім років спостерігається наступна динаміка розповсюдження та поширення лейкозу ВРХ на території району: в 2003 році поголів’я ВРХ, що досліджувалось на лейкоз становило 7298 голів, позитивно реагуючих виділилось 355 голів, в процентному співвідношенні – 4,8%. Відповідно, в 2004 році: досліджено 7179 голів, позитивно – реагуючих – 238 голів, (3,3%), в 2005 році – 6389 голів позитивно реагуючих – 188 голів (2,94%), в 2006 році – 6788 голів, позитивно-реагуючих – 95 голів (1,4%), в 2007 році 6348 голів позитивно-реагуючих – 206 голів (3,2%) , в 2008 році –5280 голів позитивно-реагуючих – 414 голів (7,84%), в 2009 році 4728 голів позитивно-реагуючих – 286 голів (6,04%), в 2010 році – 4197 голів позитивно-реагуючих – 256 голів (6,09%).

Станом на 01.09.2011 року досліджене на лейкоз поголів’я ВРХ становить 3870 голів, з них прореагувало позитивно – 482 голови, що у відсотковому співвідношенні становить – 12,4 %.

Проаналізувавши ситуацію захворювання тварин на лейкоз на території нашого району та дотримуючись основних профілактично-оздоровчих заходів, а саме:

 • діагностичні дослідження на лейкоз проводити згідно діючої Інструкції;

 • проводити 100% серологічні дослідження тварин на лейкоз, починаючи з 6-ти місячного віку;


 • до кінця року провести гематологічні дослідження крові;

 • ізолювати РІД – позитивних тварин із загальних гуртів, разом з представниками місцевого самоврядування боротися проти випасання хворих на лейкоз тварин разом з здоровими;

 • заборонити осіменіння тварин биками – плідниками, перейти на штучне запліднення, організувати та облаштувати пункти штучного осіменіння корів;

 • проводити знезараження лейкозного молока, що використовується для годівлі тварин, заборонити реалізацію молока молокопереробним підприємствам та на ринках;

 • після здачі хворих на лейкоз тварин, обов’язкове ретельне механічне очищення та дезінфекція тваринницьких приміщень, заміна інвентарю;

 • молодняк, отриманий від хворих тварин, для ремонту стада використовувати лише за умови двократного негативного результату з інтервалом дослідження 30-45 діб;

 • 100 % проведення ідентифікації тварин;

 • щомісячний чіткий облік хворих тварин;

 • введення карантинних обмежень;

 • повна заміна неблагополучного стада щодо лейкозу здоровими тваринами;

 • проведення організаційно-господарських заходів та виконання вказівок ветеринарних спеціалістів громадянами, власниками тварин, для ліквідації вогнища інфекції

- оздоровлення інфікованого лейкозом поголів’я тварин за 5 років.

Захворюваність на лейкоз не піддається лікуванню, позбутися його можливо тільки через оновлення стада, тобто здачі тварин на забій.

Виконання Програми розраховано на п’ять років. Формування заходів здійснюється по рокам із щорічним коригуванням в залежності від результатів поточного виконання Програми та досягнутих цілей.


 1. Основна мета і завдання ПрограмиМета програми:

- проведення оздоровлення маточного поголів’я від інфекційних хвороб в частині лейкозу по господарствах населення;


- підвищити рівень якості молочної продукції, що виробляється в особистих господарствах населення.

Головними завданнями Програми є нарощування обсягів виробництва високоякісної, конкурентоздатної тваринницької продукції, поліпшення забезпечення населення високоякісними продуктами харчування тваринного походження, підтримка особистих селянських господарств при обміні інфекційного маточного поголів’я .

Всі зазначені проблеми потребують державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади.


 1. Шляхи і засоби реалізації Програми


Для вирішення передбачених Програмою завдань оздоровлення маточного поголів’я від інфекційних хвороб необхідно кожного року на протязі 2011-2015 років при виявленні спеціалістами ветеринарної медицини хвороби лейкозу у великої рогатої худоби - 100 % хворих тварин вилучати зі стада.


4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення коштів із районного бюджету на безповоротній основі особистим селянським господарствам, які здали хворих тварин на забій в розмірі 10% від вартості закупленої на місце тварини. (Таблиця 1)Таблиця 1

Загальний обсяг фінансових ресурсів місцевого бюджету, необхідних для реалізації Програми щорічно

Роки


2011

2012

2013

2014

2015

Всього

Фінансування,

тис. грн

347,4


208,2

124,6

74,2

42,9

797,3Схема здійснення фінансової підтримки з районного бюджету


Районний бюджет
Головний розпорядник –

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Одержувач –

Особисте селянське господарство населення (фізична особа) при поданні відповідних документів, підтверджуючих факт здачі та закупівлі тварини


5. Очікувані результати реалізації Програми


Реалізація Програми сприятиме зменшенню негативного впливу трансформаційних процесів, що проходять на селі, поступовому оновленню стада маточного поголів’я від лейкозу та збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції тваринництва у господарствах приватного сектора та як наслідок, підвищенню соціального забезпечення сільського населення й рівня життя селян.

Очікується:

 • повне оздоровлення маточного поголів’я від інфекційних хвороб в частині лейкозу по господарствах населення;
 • задоволення потреб споживачів щодо кількості та якості молока, і доступної ціни на продовольчому ринку;


 • припинення спаду поголів’я корів в особистих селянських господарствах населення;

 • при повній здачі лейкозних корів можливо позбутися хвороби лейкозу за 5 років.


Таблиця 2

Динаміка зменшення випадків виявлення хворих на лейкоз тварин

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Кількість лейкозних корів, шт

482

289

173

103

60

Вартість відшкодування

тис. грн

347,4

208,2

124,6

74,2

42,9


Очікується повне оздоровлення хворих на лейкоз тварин в 2016 році.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі, а безпосередній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів – їх головним розпорядником, який в свою чергу, після затвердження даної Програми районною радою, розробляє порядок надання коштів та затверджує переліки документів які необхідно подати для отримання на безповоротній основі фінансової допомоги.

Координація та контроль за виконанням завдань Програми покладається на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, яке щороку до 1 лютого узагальнює інформацію про хід виконання Програми та відповідно інформує райдержадміністрацію і районну раду.


Заступник голови райдержадміністрації,

начальник управління

агропромислового розвитку Н.В. Клочок