vchilka.in.ua 1
Додаток 9

до Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон

(пункт 6.9)


Зразок


ЗВІТ

про використання коштів, виданих на відрядження за кордон


Спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові, посада: ___________________________________


Відповідно до наказу _____________________ про відрядження від “__” ______ 20 ___ р. №___.


РОЗРАХУНОК НА ОПЛАТУ СЛУЖБОВОГО ВІДРЯДЖЕННЯ


Строк закордонного відрядження __ діб.

У тому числі:

Вибув з ___________ “__” _________ 20__ р.

Прибув до _________ “__” _________ 20__ р.


Прибув до України “__” _________ 20__ р.

Фактично знаходився у відрядженні __ діб.


Перетнув кордон України “__” _______ 20__ р.

Вибув з ___________ “__” _________ 20__ р.

Прибув у ____________ “__” _________ 20__ р.

Належить добових

та інших витрат


Кількість діб

Норма за добу

Фактично сплачено

у валюті

у гривні

у валюті

у гривні


Добові
Проживання
Проїзд
Інші витрати
Усього сплачено
Видано аванс у суміЗалишок авансуПеревитрата, що підлягає відшкодуванню
Безкоштовним харчуванням під час перебування у __________________ не користувався.

(країна відрядження)

Доплат та виплат стороною, яка приймала, не проводилося (якщо проводилися, вказати які).

__________________________________________________________________________________


“___” ________________ 20 __ р. Підпис підзвітної особи ____________________


Розрахунок перевірив ____________


Звіт затверджено в сумі: ______________________ (валюта).

____________ грн. __ коп.


Курс долара (НБУ) на дату звітування:_________________________________________________

Перевитрата:_______________________________________________________________________


Начальник фінансового підрозділу____________________________________________________

“___” _______________ 20 __ р.