vchilka.in.ua 1

Огляд правового забезпечення
фінансової підтримки ОГС
на прикладі окремих міністерств та ЦОВВОлександр Солонтай, Інститут політичної освіти


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Міністерство праці та соціальної політики використовує всі наявні державні інструменти. На виконання статті 87 Бюджетного кодексу України за рахунок асигнувань, що надходять до Державного бюджету, міністерство надає пряму фінансову підтримку всеукраїнським громадським організаціям інвалідів та всеукраїнським громадським організаціям ветеранів. При розподілі коштів для організацій інвалідів з 2009 року застосовується напівконкурсний механізм. Крім того, з
2010 року Законом України "Про Держбюджет" запроваджено пряму підтримку для УТОГ та УТОС.


Механізми підтримки регламентуються Порядком використання коштів, що визначений Постановою КМУ від 26 березня 2008 року № 236 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів Державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів" та Постановою КМУ від 2 квітня 2008 року № 285 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників". Дію цих постанов подовжено на 2009 рік Постановою КМУ від 14 січня 2009 року № 32 "Про порядок використання у 2009 році коштів Державного бюджету, передбачених за деякими програмами".

До 2009 року ухвалення рішення про фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету фактично відбувалося у "ручному режимі". Керівництво Міністерства праці та соціальної політики самостійно та через переговорний процес з громадськими організаціями визначало одержувачів фінансування залежно від обсягів, виділених Законом України "Про Державний бюджет" на відповідний рік. З 2001 року чисельність всеукраїнських громадських об’єднань інвалідів, що отримують фінансування із Державного бюджету, зросла з 3 до 17 організацій.Зокрема, фінансова підтримка за останні 8 років становила понад 175 млн грн.
У 2009 році таким організаціям інвалідів було спрямовано 37352,6 тисяч грн, у тому числі на фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери
УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів.


Для забезпечення прозорості процедури розподілу бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів у 2009 році, які мають статус всеукраїнських, наказом Мінпраці від 25.12.08 року № 596 було створено екс-пертну групу з метою оцінювання пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів щодо заходів, запланованих до проведення у 2009 році за рахунок коштів Державного бюджету, та затверджено Положення про неї.


У 2009 році було здійснено аналіз заходів з урахуванням таких показників, як:


  • економічність розрахунків;

  • відповідність заходу основним завданням та напрямам діяльності організації згідно зі статутом та її досвідом роботи у цьому напрямі;

  • актуальність;

  • результати проведення аналогічного заходу в 2008 та попередніх роках;

  • відповідність запланованого заходу поставленій меті, очікуваному результату;

  • інноваційність та оригінальність.

Згідно з постановою КМУ повинні також враховуватися показники щодо рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів; щодо наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації; щодо кількості місцевих осередків (обласних, районних, міських) та колективних членів; та щодо кількості соціально-культурних об'єктів (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, реабілітаційних центрів тощо).Результати експертного оцінювання заходів, передбачених громадськими організаціями на 2009 рік, були розглянуті на засіданні робочої групи стосовно надання у 2009 році фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, що мають статус всеукраїнських, за участі представників усіх претендентів на зазначену фінансову підтримку, яке відбулось 13 лютого 2009 року (доповідала заступник голови експертної групи, директор Департаменту у справах інвалідів Оксана Полякова). На цьому засіданні було ухвалено рішення щодо підтримки ряду заходів, запропонованих громадськими організаціями інвалідів до проведення у 2009 році, розмірів фінансової підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів на 2009 рік.


Засідання робочої групи відбулося під головуванням заступника Міністра праці та соціальної політики Л. Савенка та за участю представників усіх громадських організацій, що претендували на відповідну підтримку в поточному році. Рішення про розміри фінансової підтримки об’єднанням інвалідів у 2009 році ухвалювалося шляхом голосування (29 проголосували "за", 4 – "проти", 3 утримались).


Розподіл бюджетних коштів у 2009 році здійснювався відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 26.03.08 року № 236 (зі змінами), на засіданні робочої групи, утвореної Мінпраці.


У своєму виступі голова робочої групи Леонід Савенко зазначив, що для забезпечення прозорості процедури розподілу бюджетних коштів, за рекомендаціями Рахункової палати України та на виконання наказу Мінпраці від 25.12.08 року
№ 596 було створено експертну групу з метою оцінювання пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів щодо заходів, запланованих до проведення у 2009 році за рахунок коштів Державного бюджету, та затверджено Положення про неї.


До складу даної експертної групи у 2009 році увійшли:

 • фахівці з питань соціального захисту інвалідів з числа представників структурних підрозділів Мінпраці;


 • представники Фонду соціального захисту інвалідів;

 • спеціалісти Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;

 • представник від громадських організацій інвалідів (делегований Дорадчою радою громадських організацій інвалідів до складу Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів).


За час роботи експертної групи тричі проходили засідання, на яких було відпрацьовано регламент роботи експертів та узгоджено основні критерії оцінювання програм (заходів) громадських організацій інвалідів, передбачених ними на
2009 рік, було розглянуто понад 200 пропозицій щодо заходів з питань соціального захисту інвалідів, наданих 18 всеукраїнськими громадськими організаціями.


У зв’язку із зменшенням у 2009 році обсягів фінансування за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів" майже на 20%, порівняно з минулим роком, виникла необхідність вжиття організаційних та розробки певних фінансових обмежень щодо проведення заходів громадськими організаціями інвалідів. Крім зазначеного, експертною групою були викладені певні рекомендації щодо оптимізації використання у 2009 році коштів фінансової підтримки всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.


Крім того, протягом 2009 року відбулися декілька засідань експертної групи Мінпраці (27 березня, 7, 10, 13, 16, 21, 24, 30 квітня та 6 травня), на яких розглядались пропозиції всеукраїнських громадських організацій інвалідів та ухвалювалися рішення стосовно зміни умов проведення заходів на 2009 рік (наприклад: зміни кількості учасників, вартості заходів, проведення додаткових заходів, включення до вартості заходу витрат на транспортне перевезення інвалідів на візках тощо).


Таблиця 6. Витяг з переліку заходів всеукраїнських громадських
організацій інвалідів на 2009 рік

Дата, місце заходу


Назва заходу

Організатор заходу

25 лютого

Проведення засідання Ради та Президії Ради

Всеукраїнська організація інвалідів " Союз організацій інвалідів України"

21 травня

Круглий стіл "Проблеми соціальної реабілітації осіб з інвалідністю засобами журналістики та літературної творчості"

Всеукраїнська громадська організація " Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики"

27 березня,

м. Київ

Конференція "Прес-клуб для центральних та регіональних ЗМІ "Критичні реалії ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів українською державою та дотримання прав інвалідів в Україні в умовах виникнення глобальної економічної та фінансової кризи"

Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єд-нання " Національна Асамблея інвалідів України"

березень – грудень

Засідання Ради – 6 заходів

Український національний фонд допомоги інвалідам Чорнобиля

21-22 травня,

м. Харків

Всеукраїнська нарада "Стан виконання Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю у 2008 році"

Всеукраїнська громадська організація " Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю"

травень,


м. Донецьк


Нарада ВГО "Спілка шахтарів-інвалідів України" на тему "Соціальний захист інвалідів праці і сімей загиблих на виробництві"

Всеукраїнська громадська організація " Спілка шахтарів-інвалідів України"

Травень

Всеукраїнська програма "Життя заради життя". Тренінг: "Рівний рівному"

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів " Спілка онкоінвалідів"

Травень

Проведення засідання Центральної Ради "Союз Чорнобиль України" та Президії

Всеукраїнська громадська організація " Союз Чорнобиль України"

Червень

Всеукраїнський семінар за участю пред-ставників державних та неурядових структур щодо проблем правового регулювання у сфері вирішення проблем інвалідів з психічними розладами

Всеукраїнська громадська організація інвалідів "Гармонія"

Серпень

З'їзд Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Конфедерація громадських організацій інвалідів України"

Всеукраїнська спілка громадських організацій " Конфедерація громадських організацій інвалідів України"

1-5 грудня

Семінар "Реабілітаційні заходи у хворих з травмою хребта та спинного мозку" (проведення в його рамках круглого столу за тією ж тематикою)

Всеукраїнська громадська організація " Асоціація інвалідів-спинальників України"

протягом року

Друк книги про інвалідів


Всеукраїнська громадська організація інвалідів " Всеукраїнська Асоціація працездатних інвалідів"


Сам порядок фінансування громадських організацій інвалідів упродовж останніх двох років не змінювався. Зокрема, Постановою КМУ від 14 січня 2009 року було подовжено дію постанови 2008 року "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів Державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів".


Відповідно до Порядку одержувачами бюджетних коштів є громадські організації інвалідів, які визначені статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та мають статус всеукраїнських, їх місцеві (обласні) осередки та підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів (далі – громадські організації).


Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає Мінпраці заяву за формою, затвердженою Міністерством. До заяви додаються:

 • копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально;

 • анкета громадської організації за формою, затвердженою Мінпраці;

 • копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, засвідчена нотарі-ально;

 • копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою громадської організації;

 • копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою громадської організації;
 • копія звіту про діяльність громадської організації за формою державного статистичного спостереження № 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації", засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою громадської організації;


 • календарний план та анкета програми (заходу), форма яких затверджується Мінпраці.


Громадські організації, які отримували бюджетні кошти у попередньому році, подають також звіт про їх використання з відповідними підтверджувальними документами. Подані громадською організацією документи Мінпраці розглядає протягом одного місяця.

Відповідно до Постанови уряду бюджетні кошти використовуються громадською організацією для:

 1. проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, фізкультурних заходів, конкурсів, за умови, що інваліди становлять не менше 60% від загальної кількості їх учасників, проведення засідань за круглим столом, заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів (крім оплати фуршетів та банкетів), а також забезпечення участі представників громадських організацій в цих та аналогічних міжнародних заходах;

 2. навчання голови та членів тендерних комітетів (не більш як 6 осіб) громадських організацій інвалідів, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг у встановленому законодавством порядку;

 3. провадження видів діяльності, визначених для громадських організацій інвалідів указами Президента України;

 4. випуску згідно з укладеними договорами вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема надрукованих шрифтом Брайля, виданих спеціалізованими мовами та озвучених, а також газет і журналів з питань соціального захисту інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, визначених цим пунктом;
 5. підтримки підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів, у тому числі матері-ального заохочення працівників в обсязі, що не перевищує (разом з нарахуваннями) 80% від загального обсягу бюджетних коштів, передбачених для зазначених товариств;


 6. підтримки громадських організацій інвалідів, що входять до складу всеукраїнської громадської організації інвалідів, які надають інвалідам з розумовою відсталістю послуги з денного догляду за окремим списком, погодженим з Мінпраці;

 7. оплати, але не більше 20% від загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів:

 • оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

 • комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

 • послуг поштового та електрозв'язку;

 • поточного ремонту інвентарю та приміщень;

 • встановлення, користування та обслуговування веб-сторінки громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

 • придбаних канцелярських виробів;

 • передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

 1. матеріального заохочення працівників організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35% від загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів).

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється. Операції, пов'язані з використанням цих коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування Державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством. Складення і подання бухгалтерської та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

Державний комітет України у справах ветеранів використовує єдиний інструмент фінансування ветеранських громадських організацій. Держкомветеранів надає підтримку з Державного бюджету шляхом надання прямого фінансування громадським організаціям ветеранів для здійснення їх статутної діяльності та відвідування військових поховань і військових пам’ятників.Зокрема, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам’ятників" у 2009 році було виділено 7 456,4 тисяч грн, у 2010-му – 11 256,4 тисяч грн.


Зазначена бюджетна програма була на таку суму сформована за бюджетними пропозиціями Міністерства праці та соціальної політики України на підставі відповідних заяв громадських організацій ветеранів, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України як всеукраїнські і мають структурні осередки у більшості областей України. Передбачені цією програмою кошти розподілено між всеукраїнськими організаціями ветеранів та перераховано їм відповідно до поданих та затверджених кошторисів.


Усього у 2009 році було визначено для фінансової підтримки 16 громадських організацій ветеранів. Зокрема, фінансування було виділено для Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Української спілки в’язнів – жертв нацизму, Всеукраїнської асоціації ветеранів та пенсіонерів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Української організації борців антифашистського опору (колишніх політичних в’язнів фашистських концтаборів), Асоціації ветеранів Міністерства внутріш-ніх справ України, Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників, Громадського об’єднання "Об’єднання ветеранів розвідки України", Всеукраїнського союзу громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, Всеукраїнської організації інвалідів війни та Збройних Сил, Асоціації соціальної підтримки та захисту співробітників Спецслужб України "Співдружність", Товариства українських офіцерів, Української спілки ветеранів Афганістану та ін. У 2010 році відбувається розподіл коштів.

Розподілені комітетом кошти на адресу ОГС є безповоротною допомогою, яка використовується організаціями для підтримки діяльності. Реальний моніторинг відсутній як такий, оскільки існує загальне розуміння, що кошти виділяються для статутної підтримки ОГС. Розмір суми фінансування конкретної організації визначається винятково політичною лояльністю керівництва ветеранської організації до уряду. Другорядним є фактор величини та кількості членів організації.МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУЄдине міністерство КМУ, яке проводить розподіл коштів між громадськими організаціями (молодіжними та дитячими організаціями) постійно на конкурсній основі (частковий обсяг фінансування), – це Міністерство сім’ї, молоді та спорту. З 2002 року конкурс відбувається на умовах малоефективної постанови КМУ № 1062 від 25 липня 2002 року "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї". Але, разом із тим, створена система є найбільш апробованою та перевіреною на "проблемні місця".


Грубим порушенням Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" є дискримінаційні умови постанови, які не допускають до участі у конкурсі молодіжні організації з міжнародним та місцевим статусами, що суттєво зменшує конкуренцію між учасниками, а отже, негативно впливає на якість проектів, що подаються. Проте щороку кількість організацій – учасників конкурсів та кількість поданих проектів зростає.


Найголовніші проблеми даного конкурсу за умовами постанови такі:


 • конкурсна комісія формується міністром без урахування вимог громадських організацій. Часто учасниками комісії є лідери (представники) організацій, що претендують на отримання фінансування від держави;

 • конкурсна комісія та громадськість не мають можливості здійснити аналіз ефективності реалізації попередніх проектів, адже отримати повний пакет інформації зі звітністю за 2007-2009 роки по всіх організаціях, що одержали фінансування, неможливо;
 • пріоритети, які оголошувались в умовах конкурсу, мають декларативний характер, оскільки відсутні чіткі фінансові рамки по кожному з них. Це, своєю чергою, унеможливлює підготовку організацією проектів № 1 чи № 2 відповідно до найбільш важливих пріоритетів міністерства. Водночас конкурсна комісія не має чітких орієнтирів та фінансових обмежень. Як результат, коефіцієнт корисної дії проектів знову має другорядне значення, натомість першочерговими стають питання "задоволення інтересів різних молодіжних організацій".Саме тому зараз громадськість обговорює можливі шляхи покращення даного конкурсу. Провідні молодіжні організації пропонують:

1. У 2009 році для участі в конкурсі громадські організації подавали конкурсну документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і містити 12 документів. У цьому пакеті варто зробити розподіл на ті документи, які подають для самого конкурсу, і на ті, що додаються як обов’язкові у разі перемоги у конкурсі для підписання угоди. Це зменшить паперовий обсяг конкурсу, зробить акцент на підготовці якісної частини проекту.

2. Щодо строків самого проведення конкурсу, то наразі вони дозволяють реалізовувати проект виключно з середини року. Проте доцільніше проводити конкурс наприкінці року з розглядом проектів у наступному році, щоб їх реалізація розпочиналася вже з січня місяця.

3. Слід змінити механізм формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорту шляхом внесення змін до Постанови КМУ від 25 липня 2002 року № 1062 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї". Зокрема, слід залучити до конкурсної комісії представників тих міжнародних організацій, фондів, які є лідерами у поточний період в Україні у фінансуванні моло-діжних організацій. Це, з одного боку, покращить якісний відбір, а з іншого – скоординує структури між собою.

4. Підвищити якість реалізації програм, що отримують часткове фінансування від Мінсім'ямолодьспорту, шляхом надання можливості брати участь у конкурсі місцевим та міжнародним молодіжним громадським організаціям, які прагнуть реалізовувати заходи всеукраїнського рівня. Для цього внести зміни до вищезгаданої постанови КМУ. Ця ініціатива, безперечно, посилить конкуренцію серед громадських організацій, підвищить якість їх проектів та активізує молодіжний громадський рух у регіонах країни. Крім того, варто зазначити, що обмеження стосовно зазначення статусу організацій як "всеукраїнських" міститься виключно в постанові, а в Бюджетному кодексі та законах його немає. Слід врахувати, що на даний момент потенціал міжнародних молодіжних організацій, які зареєстровані в Україні, часто суттєво перевищує потенціал всеукраїнських організацій в реалізації проектів, а десятки місцевих організацій реалізують надзвичайно серйозні та "великобюджетні" проекти з міжнародними, у тому числі міжнародними міждержавними організаціями, до яких належить Україна, але позбавлені можливості реалізовувати заходи у співпраці з міністерством.


5. Посилити контроль за реалізацією програм молодіжних громадських організацій шляхом здійснення моніторингу всіх без винятку заходів, що реалізуються за підтримки Мінсім'ямолодьспорту. Роботу з його здійснення покласти на моніторингову групу, до складу якої мають входити представники міністерства, державного інституту розвитку сім'ї та молоді, представники громадських організацій.

6. Організувати роботу з молодіжними громадськими організаціями за принципом "єдиного вікна". Краще хай представники молодіжних організацій витрачають час на змістовну реалізацію проекту, ніж на обхід усіх кабінетів міністерства і казначейства. Для цього достатньо уповноважити 2-3 працівників відповідного департаменту, які самі здійснюватимуть цей обсяг роботи і повністю контролюватимуть проектний документообіг. Міністерство матиме інформацію щодо поточної ситуації, всіх дат, строків, руху коштів тощо.

7. У постанові також слід передбачити відповідальність молодіжних громадських організацій за невикористання наданих коштів або відмову від них у вигляді позбавлення можливості брати участь у конкурсі в наступному році.

8. Забезпечити неухильне дотримання молодіжними громадськими організаціями вимоги про завчасне повідомлення міністерства про проведення запланованих заходів. Внести пункт до договору, що укладається між міністерством та молодіжною громадською організацією, який уточнюватиме необхідність саме письмової форми безкоштовного повідомлення власне міністерства, замість оплачуваного повідомлення державного підприємства при міністерстві, як це практикується зараз.

9. Сам зміст проведення конкурсу полягає у відборі кращих ідей і пропозицій відповідно до пріоритетів. На даний момент конкурс ще частково нагадує розподіл коштів між всеукраїнськими молодіжними організаціями та їх спілками. Окрім запропонованого вище, слід ввести фінансове вираження поняття "пріоритети" конкурсу, тобто скільки і на який пріоритет у загальній сумі закладається коштів. Окрім того, доцільно запровадити "ранжування" пріоритетності проектів з формування резервного списку, адже частина організацій може відмовлятися від проектів.МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУНАКАЗ № 3950 від 09.11.2009 року

м. Київ


Про затвердження переліку пріоритетних завдань, відповідно до яких у 2010 році здійснюватиметься державна підтримка програм всеукраїнських молодіжних, дитячих громадських організацій та їх спілок


З метою ефективного розподілу видатків, які передбачаються у Державному бюджеті на державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї на 2010 рік та відповідно до постанови КМУ від 25.07.02 року № 1062 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік пріоритетних завдань, відповідно до яких у 2010 році здійснюватиметься державна підтримка програм всеукраїнських молодіжних, дитячих громадських організацій та їх спілок (додається).

2. Організаційне забезпечення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї покласти на департамент сприяння соціальному становленню та розвитку молоді (Захаренко К. В.).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Драпушка Р. Г.


Міністр Ю. О. Павленко


Перелік пріоритетних завдань,

відповідно до яких у 2010 році здійснюватиметься державна підтримка програм всеукраїнських молодіжних, дитячих громадських організацій та їх спілок


1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності, міжнаціональної толерантності дітей та молоді, формування загальнолюдських цінностей

1.1. Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;


1.2. Формування у дітей та молоді національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки;

1.3. Залучення дітей та молоді до культурного життя України та сприяння проведенню державних, народних і традиційних свят за їх участю;

1.4. Розвиток молодіжного та дитячого туризму, виховання у дітей та молоді екологічної свідомості та свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;

1.5. Створення передумов попередження проявів ксенофобії, расової та етнічної непримиримості;

1.6. Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції молоді;

1.7. Рівноправне включення до європейської та світової молодіжної спільноти;

1.8. Розвиток співпраці дітей та молоді України із закордонними українцями.


2. Підвищення рівня громадянської активності дітей та молоді, забезпечення їх доступу до участі у державотворчих процесах

2.1. Сприяння розвитку лідерських якостей у дітей та молоді;

2.2. Правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової допомоги;

2.3. Залучення молодих громадян до державної служби та до участі у роботі органів місцевого самоврядування;

2.4. Розвиток студентського та учнівського самоврядування;

2.5. Сприяння консолідації молодіжного та дитячого громадського руху.


3. Сприяння зайнятості та професійної орієнтації дітей та молоді

3.1. Сприяння професійній орієнтації, працевлаштуванню та підтримці підприємницьких ініціатив молоді;

3.2. Забезпечення вторинної зайнятості молоді (молодіжні трудові загони і волонтерські формування);

3.3. Підтримка молоді, що звільняється чи була звільнена з роботи, перекваліфікація молоді;

3.4. Підтримка молоді, що звільняється з місць позбавлення волі;

3.5. Підготовка до самостійного життя випускників інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


3.6. Підтримка розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сільській місцевості, в тому числі розвиток сільського зеленого туризму, професійна орієнтація сільської молоді;

3.7. Соціальна підтримка дітей та молоді, яка перебуває в складних життєвих ситуаціях.


4. Забезпечення здорового й безпечного способу життя

4.1. Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків, запобігання поширенню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу;

4.2. Залучення дітей та молоді до змістовного дозвілля, занять фізичною культурою та спортом;

4.3. Формування в дітей та молоді свідомого ставлення до власного здоров’я й усвідомлення особистої відповідальності за можливі наслідки безпечної поведінки;

4.4. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

5. Подолання демографічної кризи та розвитку інституту сім'ї

5.1. Сприяння покращенню демографічної ситуації та пропагування відповідального бать-ківства;

5.2. Формування в батьків навичок виховання дітей, проведення заходів на зміцнення інституту сім’ї;

5.3. Пропагування національних родинних цінностей сім’ї та традицій з формування культури сімейних стосунків і виховання дітей.


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


Міністерство культури і туризму України використовує у своїй практиці всі 4 інструменти, включно з адмініструванням фінансової підтримки "гарантованій" законом про Держбюджет громадській організації – "Просвіта".

Міністерство культури і туризму України практикує пряму та опосередковану підтримку творчих спілок та проектів громадських організацій і благодійних фон-дів. Так, у Державному бюджеті передбачено здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва у сумі 37,547 млн грн (2009-го – 32,705 млн грн), заходи з відтворення культури національних меншин у сумі 3,150 млн грн (у 2009 році – 0,15 млн грн), заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді у сумі 5 млн грн та заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою у сумі 20 млн грн.Разом із тим, у 2010 році "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері культури і мистецтва" становить 9738 тисяч грн. У 2009 році ця сума була меншою, до того ж з минулорічних 8648,9 тисяч грн третина фінансування виділялася одній із спілок.


Відповідно до підпункту "в" пункту 10 статті 87 Бюджетного кодексу України до видатків, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету, віднесені видатки на державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що мають статус національних, зокрема: Національна спілка художників України, Національна спілка краєзнавців України, Національна хореографічна спілка України, Національна спілка фотохудожників України, Національна спілка театральних діячів України, Національна спілка композиторів України, Національна спілка кобзарів України, Національна спілка кінематографістів України, Націо-нальна спілка майстрів народного мистецтва України. На фінансування зазначених організацій було виділено 6148,9 тисяч грн, а решта 2500 тисяч грн коштів – фінансова підтримка Національної спілки письменників України.


У 2010 році ситуація змінилася, зокрема Національна спілка письменників України не увійшла до списку гарантованих законом про Держбюджет організацій, які отримують фінансування. Таким чином, у цьому році величину фінансування спілки визначає міністерство на власний розсуд.


Додатково варто зазначити, що Міністерство культури і туризму України надає фінансову підтримку громадським організаціям на проведення загальнодержавних та культурно-мистецьких заходів, які відзначаються високим художньо-організаційним рівнем.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ


Як ми вже зазначали, на 2010 рік у Державному бюджеті було подовжено дію двох бюджетних програм, а саме – "заходи щодо відтворення культури національ-них меншин та фінансова підтримка газет мовами національних меншин" у сумі 4531,6 тисяч грн (2009-го – 1317,5 тисяч грн), а також "заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов та мов меншин" у сумі 1060 тисяч грн (у

2009 році – 96,3 тисяч грн). Головним розпорядником коштів цих бюджетних програм є Державний комітет України у справах національностей та релігій. Комітет спрямовує дані кошти на підтримку культурологічних та просвітницьких заходів, що проводяться громадськими організаціями національних меншин.


Фактично, це використання Комітетом виключно одного інструменту в наданні фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема він здійснюється через непрозорий механізм розподілу виділених бюджетних коштів.


За офіційною версією Комітету державну фінансову підтримку громадських організацій національних меншин (асоціації, спілки, земляцтва, центри, федерації, ради, конгреси тощо) Державний комітет України у справах національностей та релігій розглядає як практичний механізм реалізації державної політики щодо збереження етнічної самобутності національних меншин. Так, за підтримки держави національні меншини мають можливість проводити культурно-мистецькі фестивалі, дні національної культури, конкурси та олімпіади на краще знання мов національних меншин, огляди та виставки творів майстрів образотворчого мистецтва, конференції, конгреси, семінари, видавати словники, посібники, науково-методичні видання для недільних шкіл, довідники з різних мов, збірники інформаційно-аналітичних матеріалів з питань національно-культурного розвитку тощо.


Натомість сам спосіб виділення і реалізації коштів, без застосування попереднього планування, визначення пріоритетів, конкурсного розподілу коштів, моніто-рингу ефективності свідчить про те, що це інструмент створення політичної ло-яльності групи ОГС до уряду. Аналогічна ситуація складається у більшості ви-падків і на місцевому рівні.

Зауважимо, що з метою залучення громадських організацій національних меншин до процесу ухвалення органами державної влади управлінських рішень щодо етнонаціонального розвитку утворено Раду представників Всеукраїнських громадських організацій національних меншин. До її складу входять представники всеукраїнських громадських організацій національних меншин, які делеговані відповідними громадськими об’єднаннями національних меншин України.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИДержавний комітет телебачення та радіомовлення України, як і інші органи влади, одночасно застосовує цілий набір інструментів, фактично, всі, крім конкурсних.


Відповідно до Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" Державний комітет телебачення та радіомовлення України за бюджетною програмою "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації" надає фінансову підтримку Національній спілці журналістів України, а саме обласним організаціям Спілки у виконанні їх статутних завдань на суму 950 тисяч грн.


Рішення за цією програмою, як і за іншими, ухвалюється керівництвом Держкомтелерадіо. Встановлені правила і процедури ухвалення рішень про фінансування тих чи інших статей видатків обмежується виключно порядком фінансування, затвердженим Постановою Кабміну, але який розроблений з ініціативи Комітету.


За іншою бюджетною програмою "інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму" відповідно до Закону України "Основи законодавства про культуру", постанов КМУ від 11.08.1995 року № 636 "Про заходи щодо розв’язання політико-правових, соці-ально-економічних та етнічних проблем в Автономній Республіці Крим" та від 28.12.1996 року № 1570 "Про створення у м. Сімферополі Всеукраїнського інфор-маційно-культурного центру" Комітет фінансує бюджетну програму "Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму" у сумі 1047,8 тисяч грн (у 2009 році – на установу Всеукраїнський інформаційно-культурний центр у м. Сімферополі було виділено 945,1 тисяч грн).

Фактично, це інструмент "опосередкованої" або "прихованої" підтримки ОГС, але відомості про це наразі відсутні. Разом із тим, є інформація про використання інструменту участі ОГС в роботі органу владу в сфері книговидання та книгорозповсюдження.Так, Держкомтелерадіо здійснює співпрацю з громадськими організаціями у сфері книговидання та книгорозповсюдження, зокрема з громадською організацією "Форум видавців" (м. Львів), Всеукраїнською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів (м. Київ) та ін. Варто зазначити, що за бюджетною програмою "Ін-формаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" Комітет забезпечує участь України у міжнародних книжкових заходах, форумах, конференціях. У 2010 році на такі цілі виділено 1217 тисяч грн (у 2009-му – 740 тисяч грн).


Крім того, Державний комітет телебачення та радіомовлення України забезпечує "Виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" у сумі 1000 тисяч грн (у 2009 році – 500 тисяч грн) відповідно до державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, затверджених постановами КМУ від 28.05.2008 року № 502 та від 02.07.2008 року № 594.


ВИСНОВКИ


1. Попри існування цілого ряду законів та підзаконних актів, відсутня чітка схема загальнодержавної фінансової підтримки ОГС як на інституційному рівні, так і на рівні проектів та діяльності. Правила і порядки фінансування постійно змінюються, немає чітких критеріїв ЦОВВ у підходах до виділення коштів. Одна і та сама організація співпрацює з одними ЦОВВ у рамках одного фінансового плану Кабміну на різних, а інколи на протилежних засадах.

2. Частка фінансування ОГС у загальнодержавних видатках залишається упродовж усіх останніх 5 років незначною, попри зростання ролі ОГС, чисельності організацій та кількості залучених до безпосередньої діяльності громадян. Протягом останніх 3 років намітився спад фінансування (-0,026) ОГС з Державного бюджету і становить на сьогодні 0,056 видаткової частини.

3. Фінансування ОГС здійснюється через схеми, які надзвичайно легко корумпувати. Системні запобіжники від здійснення фінансування малоефективних проектів відсутні. Навіть у разі проведення конкурсів для них характерні обмеження права участі в конкурсах (у тому числі на підставі територіального статусу); невідповідність пріоритетів конкурсів потребам ОГС або їх цільових груп; відсутність доступу до інформації та документації, пов’язаної з конкурсом, особ-ливо щодо вже проведених конкурсів. Крім того, наявний конфлікт інтересів (наприклад, участь у конкурсних комісіях представників ОГС, які подають заявки на конкурс), критерії відбору та оцінки проектів є нечіткими, здійснюється політичний вплив на ухвалення рішень.


4. На загальнодержавному рівні відсутня інституційна пам’ять та координація роботи міністерств. Міністерства, державні комітети та інші органи державної влади здійснюють співпрацю на різних засадах і навіть не володіють повною інформацією про своїх партнерів – ОГС. Крім того, відсутня порівняльна робота щодо проектів, аналіз і моніторинг за підсумками кількох років. Відомі випадки здійснення фінансування одних і тих же цілей та завдань протягом кількох років.

5. Державне казначейство України перетворилося фактично на ще один регулюючий орган щодо фінансування ОГС і частково впливає на ухвалення рішень. Мають місце систематичні затримки здійснення платежів, обмеження авансових платежів (рішення ухвалюються за рекомендаціями Міністерством фінансів України), відмови оплати витрат по незахищених статтях, а також постійні потреби отримання дозволів від фінансових управлінь чи інших державних органів, що додатково збільшує документообіг для ОГС та змушує утримувати штатну одиницю, яка займається документальним супроводом.