vchilka.in.ua 1

Тематизація – на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування публічно декларують, що місто обрало стратегію енергозбереження та енергоефективності, про що свідчать офіційні документи такі, як: «Програма розвитку енергетики в м. Вознесенськ до 2015 року.», «План сталого енергетичного розвитку м. Вознесенська до 2020 року», «Стратегічний план розвитку міста до 2020 року». З іншого боку мешканці багатоквартирних будинків ( цільва група проекту) досить зацікавлені у впровадженні енергоощадних заходів в своїх будівлях, до чого їх підштовхують постійно ростучі ціни на енергоносії та дискомфортні умови проживання зумовлені зношеністю житлового фонду. Але незважаючи на те що інтереси одних і інших збігають по факту відсоток впровадження енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках міста просто мізерний і не носить систематичного характеру. Одним з факторів такого становища є відсутність конструктивного діалогу між вадою та мешканцями багатоквартирних будинків щодо пошуку варіанту вирішення цієї ситуації, а саме пошуку механізму фінансування заходів по впровадженню енергозберігаючих технологій в багатоквартирних будинках.

Наша організація вбачає свою і відповідальність за налагодження діалогу між місцевою владою, як суб’єктом прийняття рішень та розпорядником бюджетних коштів, та між мешканцями багатоквартирних будинків, як громадян міста, що потерпають від наслідків існування проблеми.

Мета- внести зміни в «План сталого енергетичного розвитку м. Вознесенська до 2020 року», які б враховували інтереси мешканців багатоквартирних будинків при реалізації енергетичної стратегії міста та містили механізм фінансування впровадження енергозберігаючих заходів в багатоквартирних будинках.

Ситуація - найбільшим споживачем енергетичних ресурсів місті Вознесенськ – є громадський сектор. Окрім того в даному секторі спостерігається певна динаміка до збільшення споживання ресурсів- з кожним роком громадяни все більше і більше витрачають грошей на оплату енергоресурсів (газ та електроенергія). У місті Вознесенськ більша частина будівель побудована в період, коли необгрунтовано низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами прискорення будівельних робіт, зменшення вартості, скорочення матеріалоємності і трудоємності будівництва, тому зовсім не дивно, що багато з цих будівель на сьогодні не відповідають сучасним вимогам енергозбереження, комфорту та в цілому кліматичній ситуації.


Те що проблема с неефективністю використання енергетичний ресурсів в житловому господарстві міста- є, визнають як мешканці та і місцева влада. Але незважаючи на це наміри влади залишаються декларативними і як результат із серйозних заходів починаючи з 2006 року було проведено термомодернізацію в 2-х п’ятиповерхових та 3-х двоповерхових житлових будинках, що складає менше 2% від загальної кількості.

По прогнозам експертів в найближчи роки буде спостерігатись постійне зростання вартості енергоресурсів, так до 2016 року ціни виростуть на: електроенергію – 250%, природний газ – 260%, при цьому ріст доходів населення прогнозується на рівні 100-150%.

Існує загроза, що у разі якщо в житлових будинках не буде проведено термомодернізацію більшість населення міста втратить можливість оплачувати безперервний ріст цін на енергоресурси, а це в свою чергу призведе до жахливих наслідків.

А
Відсутність комунікації між представниками влади та мешканцями багатоквартирних буд.

Ріст витрат громадян на оплату енергоресурсів

Некомфортні умови проживання в багатоквартирних будинках

Не проведення вчасних капітальних та поточних ремонтів в багатоквартирних буд.

Низький рівень впровадження енергозберігаючих заходів в багатоквартирних будинках

Високі затрати енергоресурсів мешканцями багатоквартирних буд.

Висока капіталоемність заходів з енергозбереження

Відсутність механізму стимулювання та фіннасування енергозбер. Заходів з боку місцевої влади

Низька спроможність мешканців багатоквартирних будинків по впровадженню енергозбер. заходів

Погіршення рівня життя

наліз проблемної ситуації та формулювання проблеми