vchilka.in.ua 1

Чергування о, е з і

Це чергування властиве тільки українській мові. У закритих складах пишеться і, а у відкритих – о або е:

водопій –
водопою
камінь
– каменя
нічно
чі
гір
гора
ніг
нога
батьків – батько
вого
Василів
– Василевого
будів
ник – будова
підніжжя – но
га
сіль
ський – село

Чергування о, е з і не відбувається:


 1. Коли о, е при зміні слова випадають: сон – сну, день – дня, учень – учня.

 2. В сполученнях –оро-, -оло-, -ере-, -еле- (т.зв. “повноголосся”): голос, мороз, шелест, очерет.

  Винятки:

  1. поріг, моріг, оборіг, сморід;

  2. голова – голів, борода – борід, корова – корів, береза – беріз.

 3. В сполученнях –ов-, -ор-, -ер-: горб, вовк, шерсть.

 4. В суфіксах –еньк-, -есеньк-, -оньк-, -ечк-, -тель-: вишенька, малесенький, голубонька, містечко, учитель.

 5. У словах іншомовного походження: атом, студент, шофер.

 6. У складноскорочених словах та абревіатурах: торгпред, радгосп.

 7. В іменниках середнього і жіночого роду в Р.в. множини: вишень, черешень, вражень, турбот.

 8. У складноскорочених словахіз словотворчими частинами роб, нос, воз, ход: хлібороб, водонос, паровоз, скороход.
  Винятки: пішохід, захід, стравохід.

 9. У прізвищах і деякихвласних назвах: Артемовський, Котляревський, Яворів.
 10. За аналогією до більшості форм слова: народ (народу, народом, у народі), закон (закону, законом, у законі).


 

Чергування о з е після шиплячих (ж, ч, ш, щ, дж) та й

В сучасній українській мові після шиплячих та й можуть вживатися голосні о та е:

шести – шостий
лієчка – лійка

У давньоукраїнській мові шиплячі приголосні були м’якими і після них вживався тільки звук [е], який їх пом’якшував. Це в основному збереглося в сучасній російській мові (щепотка, человек), а в українській мові всі шиплячі стали твердими, тому після них став вживатися також звук [о], який не має властивості пом’якшувати попередній приголосний.

Е пишеться:

 1. Перед м’яким приголосним: честь, вечеря.

 2. Перед складом з голосним е (бо він колись пом’якшував попередній приголосний): шелест, шестеро.

 3. Перед складом з голосним и, який відповідає рос. и: пшениця, женити.

 4. Перед складом з іншими голосними за традиційним принципом написання: червоний, черпак, щезати.

O пишеться:

 1. Перед твердим приголосним: чорт, шовк.

 2. Перед складом з голосним а: щока, звечора.

 3. Перед складом з голосним о: чоловік, чоло.

 4. Перед складом з голосним у: жолудь.

 5. Перед голосним и, який відповідає рос. ы: чотири.