vchilka.in.ua 1
Погребищенський медичний коледж


Поштова адреса:

22200, Вінницька область,

м.Погребище, вул. П.Тичини, 70,

тел/факс (043-46) 2-11-46


Електронна адреса: medkol_pg@ukr.het.

Сайт: www.medkol-pg.ho.com.ua.


Директором навчального закладу є Гаврилюк Олександр Федорович, 21.09.1957 року народження. Закінчив Вінницький медичний інститут, за фахом акушер-гінеколог. Викладач вищої категорії. Нагороджений значками «Відмінник охорони здоров’я України» та «Відмінник освіти України».

З 1984 року працював викладачем в Погребищенському медичному училищі. Довгий час займав посаду завідувача практикою навчального закладу. Педагогічний стаж 23 роки.

З 2006 року займає посаду директора Погребищенського медичного коледжу. Гаврилюк О.Ф. має високий професійний рівень та організаційну майстерність.


ІСТОРІЯ


Погребищенський медичний коледж правонаступник Погребищенського медичного училища, яке було засноване у 1966 році на підставі рішення виконкому Вінницької обласної ради депутатів трудящих № 231 від 8.07.1966 poкy та МОЗ України № 395 від 28.07.1966р.

За рішенням 23 сесії 4 скликання Вінницької обласної Ради від 12 жовтня 2005 р. Погребищенське медичне училище було перейменовано на Погребищенський медичний коледж.

Коледж проводить свою діяльність на основі Статуту.

Навчальний заклад є юридичною особою, користується правами та виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку, штамп.

На підставі рішення ДАК від 27.02.2007 року протокол № 65 Погребищенський медичний коледж був акредитований за статусом вищого навчального закладу І (першого) рівня і надано ліцензію (серія АВ № 301796) на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму 1101 "Медицина" зі спеціальностей 5.110101 "Лікувальна справа", 5.110107 “Акушерська справа”, 5.110102 «Сестринська справа».


Навчально-виховний процес забезпечують 51 викладач, із них штатних – 38, з яких 28 осіб з вищою категорією.


Територія медичного коледжу розміщена в центрі міста і має навчально-виробничу, спортивну і господарські зони. Водопостачання та опалення автономне.

Основними приміщеннями для проведення навчально-виховного процесу є три навчальних корпуси. В одному навчальному корпусі розташована актова зала, студентська їдальня, службові приміщення.На території навчального закладу розміщений гуртожиток, читальна зала; спортивна та ігрова зали, а також розміщений стадіон, спортивні майданчики: волейбольний, баскетбольний, гімнастичний, міні футбольне поле тощо. Згідно навчального плану обладнано 32 кабінети і 10 лабораторій, окремі з них суміщені.

Кабінети і лабораторії в цілому забезпечені необхідним медичним обладнанням, фантомами, інструментарієм, наочними посібниками. Всі вони забезпечені технічними засобами, зокрема телевізорами, відеокамерою, відеомагнітофонами, діапроекторами, кіноапаратами та ін. Педагогічний колектив працює над поповненням оснащення кабінетів і лабораторій (наочними посібниками, відеофільмами, комп’ютерними програмами та ін.)

Щорічно проводиться ремонт всіх навчальних приміщень, постійно здійснюється контроль за збереженням державного майна.

Усі кабінети доклінічної практики мають необхідне методичне забезпечення відповідно до навчального плану та спеціальності.


ПЕРСОНАЛІЇ:


Можна згадати чимало людей, які зробили значний вклад в розбудову, сприяли і надалі сприяють авторитету Погребищенського медичного коледжу.

  1. Заводяний Борис Васильович, 16.09.1941 року народження. Закінчив Вінницький медичний інститут за фахом акушер-гінеколог. Викладач вищої категорії, Заслужений лікар України, Відмінник вищої і середньої спеціальної освіти, нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю «За доблесну працю», значками «Відмінник охорони здоров’я України» та «Відмінник освіти України». Педагогічний стаж 37 років, з яких 35 років був директором Погребищенського медичного училища. На даний час працює на посаді заступника директора з гуманітарної освіти і виховання.

  1. Баніт Леонід Йосипович, 03.03.1942 року народження. Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького педагогічного інституту ім.М.Островського. Викладач вищої категорії, Заслужений вчитель України, Заслужений працівник народної освіти України, нагороджений медаллю «За доблесну працю», значками «Відмінник охорони здоров’я України» та «Відмінник освіти України». Педагогічний стаж 43 роки. На даний час працює на посаді завідувача відділенням «Лікувальна справа»
  1. Лисенко Анатолій Кузьмович, 28.10.1933 року народження. Закінчив фізико-математичний факультет Вінницького педагогічного інституту ім.М.Островського. Викладач вищої категорії, Заслужений вчитель України, нагороджений значками «Відмінник охорони здоров’я України» та «Відмінник освіти України». Працював в Погребищенському медичному училищі з моменту відкриття (з 1966 року) по 2000 рік. Довгий час займав посаду заступника директора з навчальної роботи. Педагогічний стаж 43 роки. На даний час знаходиться на

заслуженому відпочинку.