vchilka.in.ua 1


Порівняльна таблиця

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення професійних захворювань у працівників»Чинна редакція

Редакція із змінами, що пропонуються

1. Кодекс законів про працю України

Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування

На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування

Працівникам, які у зв’язку із виробництвом зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою
Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний безплатно постачати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою.
Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання газованою солоною водою, визначаються органами санітарного нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним органом.Стаття 167. Забезпечення працівників газованою солоною водою

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний безплатно постачати газованою солоною водою працівників, які зайняті на виробництві із температурою повітря, що перевищує встановлені гігієнічні нормативи.Перелік таких виробництв і правила забезпечення їх працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань праці за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


2. Закон України «Про охорону праці»

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праціПрацівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими
умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату
праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що
надаються в порядку, визначеному законодавством.
У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.
Стаття 13. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця
абзац четвертий частини другої:

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці


Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним

харчуванням та мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.Працівники, які у зв’язку із виробництвом зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, в порядку, визначеному колективним договором забезпечуються безплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами. Перелік хімічних речовин, у роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


Працівники, які зайняті на виробництві із температурою повітря, що перевищує встановлені гігієнічні нормативи, забезпечуються газованою солоною водою. Перелік таких виробництв і правила забезпечення їх працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань праці за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


У разі роз'їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів та газованої солоної води на умовах, передбачених колективним договором


Стаття 13. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця


….

абзац четвертий частини другої:

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до законодавства для попередження виникнення професійних захворювань у працівників;


….