vchilka.in.ua 1

Про впорядкування застосування охорони й супроводження товарів і транспортних засобів як заходу гарантування їх доставки

Наказ Державної митної служби України
від 21 червня 2006 року N 506

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2006 р. за N 744/12618

Відповідно до статті 163 Митного кодексу України та з метою впорядкування застосування підрозділами митної варти митних органів України охорони й супроводження товарів і транспортних засобів як заходу гарантування їх доставки в митниці призначення НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 20.08.2003 N 565 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 746/8067 (зі змінами), такі зміни:

1.1. В абзаці першому пункту 1.4 слова "начальник Управління митної варти (далі - УМВ)" замінити словами "директор Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі - ДБК)".

1.2. Пункт 2.2 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

"Якщо довжина маршруту між митницею відправлення й митницею призначення не перевищує 400 км, охорона й супроводження транспортних засобів з товарами підрозділом митної варти митниці відправлення на підставі укладеного з перевізником відповідного договору здійснюються без залучення сил і засобів інших митних органів, через зони діяльності яких пролягає маршрут руху.

В іншому разі охорона й супроводження транспортних засобів з товарами підрозділом митної варти митниці відправлення без залучення сил і засобів митних органів, через зони діяльності яких пролягає маршрут руху, здійснюються за погодженням з директором ДБК (уповноваженою ним посадовою особою) до пунктів прийняття-передання, визначених Держмитслужбою України, відстань до яких від митниці відправлення не перевищує 400 км".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий уважати відповідно абзацами п'ятим - шостим.


1.3. У пункті 2 додатка 2 до Договору N ___ про охорону й супроводження товару підрозділом митної варти _____ регіональної митниці (митниці) _______ 200_ (додаток 5 до Інструкції):

у підпункті 2.3 цифри "1,6" замінити цифрами "4,20", цифри "15.02.2002" замінити цифрами "19.08.2005";

у підпункті 2.4 цифри "0,11" замінити цифрами "0,07", цифри "15.02.2002" замінити цифрами "29.06.2005".

1.4. У пункті 1 додатка 6 до Інструкції:

у підпункті 1.1 та 1.3 у визначенні коефіцієнта "С" цифри "1,6" замінити цифрами "4,20", цифри "15.02.2002" замінити цифрами "19.08.2005";

у підпункті 1.1 у визначенні коефіцієнта "А" цифри "0,11" замінити цифрами "0,07", цифри "15.02.2002" замінити цифрами "29.06.2005".

1.5. У тексті Інструкції абревіатуру "УМВ" замінити абревіатурою "ДБК".

2. Установити, що:

собівартість витрат на одного працівника підрозділу митної варти на здійснення охорони й супроводження згідно з калькуляцією Держмитслужби України за станом на 19.08.2005 становить 4,20 дол./год.;

собівартість витрат на пробіг транспортного засобу на здійснення охорони й супроводження згідно з калькуляцією Держмитслужби України за станом на 29.06.2005 становить 0,07 дол./км;

черговий підрозділу митної варти (оперативний черговий) митниці, безпосередньо підпорядкованої Держмитслужбі України, уповноважений звертатися до посадових осіб підрозділів митної варти митних органів України з питань контролю за охороною й супроводженням транспортних засобів з товарами, а також за погодженням з начальником підрозділу митної варти цієї митниці підписувати й надсилати митним органам документи за формами "Транзит-2", "Транзит-3", установленими Інструкцією про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Державної митної служби України, затвердженою наказом Держмитслужби України від 20.08.2003 N 565 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 746/8067 (зі змінами).


3. Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (Калєтнік І. Г.) і Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту міжнародного митного співробітництва (Завтур Д. О.) проінформувати Міністерство закордонних справ України про дату набрання чинності цим наказом для надання інформації іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.

5. Начальникам митних органів:

5.1. Довести цей наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.

5.2. У разі виїздів груп охорони й супроводження підрозділів митної варти за межі зон діяльності відповідних митних органів забезпечити виплату відрядженим працівникам коштів на відрядження в межах затвердженого кошторису на утримання митного органу.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

7. Наказ Держмитслужби України від 01.06.2005 N 460 "Про впорядкування застосування охорони й супроводження товарів і транспортних засобів як заходу гарантування їх доставки" скасувати.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Русскова В. А.

 

Голова Служби 

О. Б. Єгоров 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. В. Дашкевич 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник