<< предыдущая страница  
vchilka.in.ua   1 ... 3 4 5 6

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(КОМЕРЦІЙНІ АКТИ, ПРОТОКОЛИ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДО ДОГОВОРІВ, ПРЕТЕНЗІЙНІ ЛИСТИ, ПРЕТЕНЗІЇ, ПОЗОВНІ ЗАЯВИ)

акт-уведомление

— акт-повідомлення

акцептированная форма расчета

— акцептована форма розрахунку

безосновательная претензия

— безпідставна претензія

вагон, который поступил

— вагон, що надійшов

ведомственная принадлежность

— відомча належність

взыскать неустойку (штраф)

— стягнути неустойку (штраф)

возложить материальную ответственность

— покласти матеріальну відповідальність

воздушный транспорт

— повітряний транспорт

возможная причина

— можлива причина

возникновения спора

— виникнення суперечки

в принудительном порядке

— у примусовому порядку

в присутствии свидетеля

— у присутності свідка

в связи с...

— у зв'язку з...


в тот же срок

— у той (такий) самий термін, протягом такого самого часу (строку, терміну)

вывод эксперта

— висновок експерта

выдача груза

— видача вантажу

выполнение требования

— виконання вимоги

выявить факты

— виявити факти

грузовая

— вантажна

скорость

—швидкість

грузополучатель

— вантажоодержувач

грузоотправитель дело

— вантажовідправник

передать денежное

— справу передати

выражение

— грошове вираження

добровольная основа

— добровільна засада

доказательная сила

— доказова сила

доказательство неиспользования

— доказ невикористання

должный порядок

— належний порядок

дополнительные сведения


додаткові відомості

до этого (настоящего) времени

— до цього часу

железная дорога

— залізниця

железнодорожный транспорт

— залізничний транспорт

зависимо от

— залежно від

завод-изготовитель

— завод-виготовлювач

задержка отгрузки

— затримка відвантаження

засвидетельствовать обстоятельств

засвідчити

обставини

заявитель иска

— заявник позову

извлекать из спецификации (договора)

— вилучати із специфікації (договору)

излишек груза

— надлишок вантажу

исковое заявление

— позовна заява

использовать акредитив

— використати акредитив

исправность пломбы

— справність пломби

истец

— позивач

исчислять за порчу

— вираховувати за псування

касательно перевозки


— стосовно перевезення

количество (качество) товара

— кількість (якість) товару

коммерческий акт

— комерційний акт

лишать возможности

— позбавляти можливості

материально ответственное лицо

— матеріально відповідальна особа

назначение продукции

— призначення продукції

на рассмотрение

— на розгляд

нарушение обязательств

— порушення зобов'язань

недоброкачественность товара

— недоброякісність товару

недопоставка товара

— недопостачання товару

недополученные ценности

— недоотримані цінності

недостача товаров

— нестача товарів

немедленно сообщить

— негайно повідомити

начислить штраф

— нарахувати штраф

несколько пунктов договора

— кілька пунктів договору

несоответствие данным


— невідповідність даним

обосновать возражение

— обгрунтувати заперечення

обращаться с грузом

— обходитися з вантажем

описание повреждений

— опис ушкоджень

оплатить неустойку (штраф)

— сплатити неустойку (штраф)

опоздание на....

— запізнення на...

определенный срок

— визначений термін

основание для...

— підстава для...

ответчик

— відповідач

отказ от...

— відмова від...

отфузить товар

— відвантажити товар

отправитель груза

— відправник вантажу

отсутствие акта

— відсутність акта

перевести (перечислить) на счет

— переказати на рахунок

платежное требование (поручение)

— платіжна вимога (доручення)

повод (основание) для подачи

привід (підстава) для подання


повреждение груза

— ушкодження вантажу

подача вагона

— подання вагона

подлежать возвращению

— підлягати поверненню

подтверждающий документ

— підтверджувальний документ

подъездной путь

— під'їзна колія

поисковая переписка

— розшукове листування

по контракту

— за контрактом

покупатель обязан

— покупець зобов'язаний

получатель товара

— отримувач товару

полученный груз

— отриманий (одержаний) вантаж

по накладной

— за накладною

порча груза

— псування вантажу

поставка товара

— постачання товару

поставляемая продукция

— продукція, що постачається

поставлять продукцию

— постачати продукцію

поставщик обязан


— постачальник зобов'язаний

по счету

— за рахунок(ком)

потеря груза

— втрата вантажу

потребитель продукции

— споживач продукції

по требованию получателя

— на вимогу отримувача (одержувача)

по цене

— за ціною

предложение стороны

— пропозиція сторони

предложить покупателю

— запропонувати покупцеві

предоставить уценку