vchilka.in.ua 1


Ринок лізингу: досвід інших країн у порівнянні з Україною


Регіональна структура ринку лізингуРинок лізингу України (1)Ринок лізингу України (2)

 • Якщо у 2006 – 2007 роках темпи росту ринку лізингу в Україні залишаться такими, як у 2005 році, то: • Global Leasing Report періодично розраховує два коефіцієнти, кожен з яких характеризує “глибину проникнення лізингу” в економіку тієї чи іншої країни:

 • Частка лізингу в інвестиціях в основні засобизасвідчує наскільки лізинг є результативнішим у порівнянні з іншими формами фінансування основних засобів.

 • Співвідношення річного обсягу ринку лізингу та валового внутрішнього продукту (ВВП)макроекономічний показник, що відображає економічну активність в країні в цілому та свідчить про те, (1) які з країн є більш зрілими щодо лізингу, або (2) в яких країнах лізинг є складовою державної інвестиційної політтики.Частка лізингу в інвестиціях в основні засоби (1)Частка лізингу в інвестиціях в основні засоби (2)Частка лізингу в інвестиціях в основні засоби (3)

 • У 2005 році в Україні

 • частка лізингу в інвестиціях в основні засоби 1,6 %.Співвідношення лізингу та ВВП (1)

Співвідношення лізингу та ВВП (2)Співвідношення лізингу та ВВП (3)Кількість компаній, що надають лізингові послугиПриналежність лізингу до інших видів бізнесу, Західна ЄвропаПриналежність лізингу до інших видів бізнесу, УкраїнаРозподіл компаній за видами майна, яке надається у лізингУкраїна: що лізингові компанії надають в лізингТериторіальний розподіл лізингових компаній в УкраїніТривалість лізингу (1)

 • Розподіл ринку лізингу Західної Європи за тривалістю угод:

   • угоди на строк до 2-х років - 8,9 %,
   • угоди на строк 2 - 5 років - 82,5 %,
   • угоди на строк 5 - 10 років - 7,0 %,
   • угоди на строк більше 10 років - 1,6 %.


Тривалість лізингу (2) • Дякую за увагу