vchilka.in.ua 1


НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ


РІШЕННЯ


від 1 листопада 2006 року N 855


Про встановлення розміру штрафу, що застосовується до ТРО за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення


У зв'язку з введенням в дію нової редакції Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та відповідно до ст. 72 цього Закону та ст. 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:


1. Встановити розмір штрафу, який застосовується Національною радою до телерадіоорганізацій у разі порушення ними Закону України "Про телебачення і радіомовлення" або ліцензійних умов у розмірі, що не може перевищувати 25 відсотків розміру грошового (ліцензійного) збору, сплаченого відповідною телерадіоорганізацією.


2. Направити затверджене Національною радою рішення на погодження до Кабінету Міністрів України.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансово-економічне управління.


 


Голова Національної ради 


В. Шевченко 


Відповідальний секретар 


В. Лясовський