vchilka.in.ua 1

УКРАЇНА

КОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання )


РІШЕННЯ


від 19 лютого 2013 року № 296
Про стан реалізації в районі

державної політики з питань

соціального захисту населення
Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання законів України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний захист дітей війни”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з метою покращення соціального захисту населення та надання соціальних допомог інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким, непрацездатним громадянам та за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію виконуючого обов’язки начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Михайловської І.В. про стан реалізації в районі державної політики з питань соціального захисту населення взяти до уваги (додається).


2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації покращити роботу по виконанню державної політики з питань соціального захисту населення, зокрема:

2.1 Забезпечити надання населенню житлових субсидій та пільг готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу в 2013 році;

2.2 Продовжувати роботу щодо забезпечення осіб із обмеженими фізичними можливостями технічними засобами реабілітації, санаторно-курортними путівками;

2.3 Забезпечити виплату усіх видів державних соціальних допомог до кінця року в повному обсязі;


2.4 Продовжити роз’яснювальну роботу з керівниками транспортних підприємств усіх форм власності щодо необхідності дотримання законодавства із надання пільг окремим категоріям громадян при проїзді в пасажирському міському та приміському транспорті;

2.5 Проводити моніторинг та контроль виплати заробітної плати на підприємствах району.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 06.05.2012 року № 75 „Про стан реалізації в районі державної політики з питань соціального захисту населення” та зняти його з контролю.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з соціально - гуманітарних питань (Хоменчук І.Ф.) та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова районної ради Л.Скородько


Голові районної ради Скородько Л.Я.

Інформація

про стан реалізації в районі державної політики з питань соціального захисту населення

станом на 01.01.2013 року

Управлінням соціального захисту населення проводиться робота щодо реалізації в районі функції соціального захисту населення, як однієї із складових соціальної політики держави. Серед першочергових завдань управління є доступність та якість надання соціальних допомог, компенсацій, пільг та субсидій.

Так, за минулий рік нараховано пільг та субсидій за житлово- комунальні послуги пільговій категорії населення на суму 2147,8 тис.грн.

Виплата житлових субсидій та пільг готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу проводилась відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.05.2012 № 248 „Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом, згідно з якими населенню надаються житлові субсидії та пільги готівкою для відшкодування витрат на їх придбання". За 2012 рік нараховано готівки для придбання твердого палива та скрапленого газу по пільгах та субсидіях на загальну суму 1597,4 тис.грн.


Проведено нарахування всіх видів соціальних допомог за 2012 рік в сумі 38687,7 тис. грн. Профінансовано на суму 38687,7 тис.грн. Заборгованість відсутня.

Постійно здійснюється робота з інвалідами та дітьми-інвалідами, щодо соціального захисту, реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом 2012 року 91 особу із обмеженими фізичними можливостями забезпечено технічними засобами реабілітації (палицями, милицями, інвалідними візками, шведськими стінками), 52 особам видано направлення на забезпечення протезними виробами, ортопедичним взуттям та 41 особі видано направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації.

17 ветеранів війни та інвалідів забезпечено санаторно-курортними путівками через санаторії Міністерства соціальної політики України. За рахунок коштів передбачених Міністерству соціальної політики оздоровлено 12 інвалідів. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 ветеранів війни забезпечено санаторно-курортними путівками. Крім того, двох інвалідів забезпечено путівками для оздоровлення в санаторії спінального профілю.

В 2012 році перевезення пасажирів пільгової категорії населення ; району на приміських маршрутах здійснювали 3 перевізники з якими було заключено відповідні угоди. Для відшкодування витрат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян в 2012 році передбачено субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 407,0 тис.грн., з них використано на погашення заборгованості за 2011 рік - 14,5 тис.грн. Подано розрахунків перевізниками за перевезення пільгової категорії населення району у 2012 році на загальну суму 392,5 тис.грн., з них відшкодовано на суму 287,5 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2013 року становила 105,0 тис.грн.

З перевізниками, які здійснюють перевезення пільгової категорії населення постійно проводиться робота щодо дотримання водіями культури та поваги при обслуговуванні даної категорії пасажирів.


Проводилась робота в галузях виробничої сфери щодо зменшення частки працівників, які отримують заробітну плату, нижчу від встановленого для працездатної особи прожиткового мінімуму.

Постійно здійснюється контроль за додержанням вимог законодавства про працю та своєчасною виплатою заробітної плати.

Щомісячно проводиться моніторинг показників за дотриманням рівня мінімальної заробітної плати на підприємствах та організаціях району різних форм власності, Закону України „Про встановлення мінімальної заробітної плати та інших соціальних гарантій", та спеціальний моніторинг погашення державними та комунальними підприємствами заборгованості із заробітної плати.

В районі постійно працює районна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданнях комісії щомісячно заслуховуються керівники економічно-активних підприємств району, на яких мала місце заборгованість по виплаті заробітної плати, недотримання мінімального розміру та низький рівень середньомісячної заробітної плати.

Протягом 2012 року проведено 12 засідань даної комісії, заслухано 75 керівників підприємств, установ та організацій різних форм власності, зокрема по заборгованості із виплати заробітної плати - 13 чол., недотриманню мінімального розміру заробітної плати - 58 керівників.

В.о. начальника управління І. Михайловська