vchilka.in.ua 1КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 27.09.2011 р.651Про затвердження розміру витрат

на копіювання або друк документів, що

надаються за запитами на інформацію,

та порядку відшкодування цих витрат


Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011року № 740 «Про затвердження граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», враховуючи розпорядження міського голови від 10.06.2011 р. № 298-р «Про забезпечення доступу до публічної інформації виконавчими органами Комсомольської міської ради», виконавчий комітет Комсомольської міської ради Полтавської області


ВИРІШИВ:


1. Затвердити:

1.1.Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію згідно з додатком 1.

1.2.Розмір витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію згідно з додатком 2.

1.3.Зразок рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію згідно з додатком 3.

2. Головному спеціалісту з питань інформаційної політики Озірній С.В. оприлюднити це рішення у встановлений законодавством спосіб.


Міський голова (підписано) С.А. Супрун

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

від 27.09.2011 р. № 651


ПОРЯДОК

відшкодування витрат на копіювання або друк документів,


що надаються за запитами на інформацію


1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачем інформації витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчим комітетом Комсомольської міської ради Полтавської області за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчий комітет Комсомольської ради Полтавської області отримав або створив їх в процесі виконання своїх повноважень.

3. Плата за копіювання та друк не стягується при наданні відповіді на запит:

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес;

- особі в разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

Оплата рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюються у будь – якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ виконкому Комсомольської міської ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, в якому зазначається часткова сума відшкодованих витрат.

Обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним структурним підрозділом виконкому Комсомольської міської ради. У разі, якщо обрахунок витрат не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ виконкому Комсомольської міської ради надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу в установлений законом строк.6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у реєстраційній базі запитів на інформацію виконавчого органу міської ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.


Керуючий справами виконкому (підписано) Л.Б. Кошара


Карпець


Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

від 27.09.2011 р. № 651


РОЗМІР

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію


1. Просте копіювання або друк однієї сторінки документу:

формату А4 та меншого розміру – 0,11 грн.;

формату А 3 - 0,20 грн.


2. Просте копіювання або друк одного аркуша документу з двох боків:

формату А4 та меншого розміру – 0,15 грн.;

формату А 3 - 0,27 грн.


Керуючий справами виконкому (підписано) Л.Б. Кошара


Стайко


РОЗРАХУНОК

собівартості витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію


1. Просте копіювання або друк однієї сторінки документу формату А 4:

1.

Середня вартість одного аркуша паперу формату А 4 (35,00 грн. : 500 аркушів)

0,07 грн.

2.

Середня вартість тонера для друку на один аркуш формату А 4 з одного боку


(300 грн.: 8300 аркушів)


0,04 грн.

РАЗОМ
0,11 грн.

-

2. Просте копіювання або друк одного аркуша документу формату А 4 з двох боків:

1.

Середня вартість одного аркуша паперу формату А 4 (35,00 грн. : 500 аркушів)

0,07 грн.

2.

Середня вартість тонера для друку на один аркуш формату А 4 з двох боків

(300 грн.: 8300 аркушів)×2

0,08 грн.

РАЗОМ
0,15 грн.


3. Просте копіювання або друк однієї сторінки документу формату А 3:

1.

Середня вартість одного аркуша паперу формату А 3 (65,00 грн. : 500 аркушів)

0,13 грн.

2.

Середня вартість тонера для друку на один аркуш формату А 3 з одного боку

(300 грн.: 4150 аркушів)

0,07грн.

РАЗОМ
0,20 грн.


4 Просте копіювання або друк одного аркуша документу формату А 3 з двох боків:

1.


Середня вартість одного аркуша паперу формату А 3 (65,00 грн. : 500 аркушів)

0,13 грн.

2.

Середня вартість тонера для друку на один аркуш формату А 3 з двох боків

(300 грн.: 4150 аркушів)×2

0,14 грн.

РАЗОМ
0,27 грн.Начальник відділу

бухгалтерського обліку та звітності (підписано) Н.І. Стайко

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Комсомольської міської ради

Від 27.09.2011 р. № 651


ЗРАЗОК

рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитами на інформацію


Надавач послуг: Виконавчий комітет Комсомольської міської ради


Реєстраційний рахунок: 35420029000570

МФО банку: 831019

Код ЄДРПОУ: 04057646


Платник: ___________________________________________________________

___________________________________________________________


РАХУНОК №______

від «____»__________________20_____року


Найменування

Вартість

виготовлення 1арк.(без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформаціюРазомВсього до сплати: ______________________________________________________

(сума прописом)


Виконавець _________________________ _____________________________________

(підпис) (посада П.І.Б.)


Керівник __________________________ _____________________________________

(підпис) (посада П.І.Б.)


Керуючий справами виконкому (підписано) Л.Б.Кошара

Стайко