vchilka.in.ua 1

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах


БЛАНК

інституту громадянського суспільства


№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування складу громадської ради при Полтавській облдержадміністрації


Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться 28 січня 2011 року, візьме уповноважений представник ________________________ (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) .

Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при _________________, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

Повна назва ІГС (організації, спілки, тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах з формування складу громадської ради.

До заяви додаються:

1. Рішення керівника ІГС (організації, спілки, тощо) (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2. Копії документів про легалізацію ІГС (організації, спілки , тощо).

3. Інформація про результати діяльності ІГС (організації, спілки, тощо) протягом 2009-2010 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (організації, спілки,

тощо) (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5. Біографічна довідка кандидата на членство в громадській раді (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

6. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

(повна назва ІГС(Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.


Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС


М.П. (за наявності)