vchilka.in.ua 1

Позовна скарга подається ДРУКОВАНО в двох екземплярах Зразок

Судовому Вікарію

Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ

прот. ліц. Степану Балагурі

Позивач:

Ім’я і прізвище

Повна адреса проживання

Парафія

телефон

Відповідач:

Ім’я і прізвище

Повна адреса проживання

Парафія

телефон

ПОЗОВНА СКАРГА


Прошу визнати Тайну Подружжя з (прізвище та ім’я дружини (чоловіка), яку для нас було уділено / час і місце уділення Таїнства подружжя / недійсною.

Цю Тайну Подружжя вважаю недійсною тому що ... (тут вказується причина недійсності Таїнства)

Нп.: мій чоловік виявився неготовим взяти на себе істотні подружні права та обов’язки.

Моя дружина виявилася наркоманкою.

Мій чоловік був психічно хворий.

Мій чоловік був імпотентом.

Моя дружина виключала нерозривність подружжя.

Мій чоловік не хотів мати дітей

І т.п.

На підтвердження цього позову подаю наступні загальні факти та докази:

1. Опис подій від моменту знайомства до вінчання (обставини першого знайомства, тривалість зустрічей, відвідування Богослужінь, свідомість та вільність у прийнятті рішення щодо вінчання, тиск або примус щодо рішення вінчатися, позиція батьків, передшлюбні науки, розмова з священиком, чи були поставлені якісь вимоги щодо подружнього життя, чи були якісь мрії або передбачення, чи були сумніви);

2. Опис дня та самого обряду вінчання (день і місце вінчання, самопочуття під час вінчання, причини які спонукали Вас до вінчання, серйозність та усвідомлення шлюбної присяги і благословення, розуміння: подружньої чесності і вірності, нерозривності шлюбу, народжування та виховування дітей);


3. Опис подій які спричинили остаточне цивільне розлучення (тривалість спільного життя, дата цивільного розлучення, основна або остання причина розлучення, аналіз подій які спровокували причину розлучення, загальний аналіз причин невдалого подружжя, чи були присутні обман, кривда, таке інше).


На свідків подаю 4 особи: (вказати їхні адреси та контактні телефони).

Дата Підпис Позивача

Необхідні документи:

  1. Паспорт та копія 1-ої , 11-ої стор.

  2. Свідоцтво про розірвання державного шлюбу та копія.

  3. Свідоцтво про хрещення та копія.

  4. Свідоцтво про Таїнство Подружжя (оригінал та копія).

  5. Супровідний лист Вашого пароха (Характеристика).

  • В позовній скарзі обов’язково вказати дівоче прізвище сторони.

_____________________________

Телефон 8-0342 78-53-76

Прийомні дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 11.00 год. до 13.00 год.