vchilka.in.ua 1


Список рекомендованих


Форма навчання:

Освітньо кваліфікаційний рівень:

Структурний підрозділ:

Шифр та назва напряму:

Шифр та назва спеціальності:

Спеціалізація:

Хвиля:

Денна

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)


6.050503

машинобудування


2

Бюджет

За конкурсом


Конкурсний бал

ПІБ

№ особової справи

№пп

302.8

Байрук Павло Володимирович

МШС_010

1

Ректор академії В. Дорофєєв


Відповідальний секретар приймальної комісії А. Ткаліч

Голова відбіркової комісії А. Мішутін