vchilka.in.ua 1

Що необхідно знати про працевлаштування за

кордоном (трудова міграція)


Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" “посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном” – це вид господарської діяльності, на який видається спеціальний дозвіл - ліцензія. Тому, щоб уникнути шахрайства при пошуку роботи за кордоном, необхідно дізнатися, чи має фірма ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Ліцензія видається Міністерством соціальної політики України, і засвідчує право ліцензіата на провадження виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

До посередницької діяльності з працевлаштування на роботу за кордоном відносяться: надання послуг юридичними чи фізичними особами з пошуку роботи за кордоном та інформаційно-консультаційні послуги про можливості працевлаштування за кордоном, про умови праці і розміри її оплати, про найменування і місцезнаходження закордонного роботодавця .

До основних законодавчих актів, які регламентують діяльність суб'єктів господарювання у цій сфері відносяться - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вказані Ліцензійні умови затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України (у новій редакції 06 вересня 2010 року №272) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

Між фірмою-посередником та іноземним партнером відповідно до вимог Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" укладаються зовнішньоекономічний договір, де, зокрема вказуються взаємні зобов’язання, місце і дата укладання договору. Усі іноземні документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України чи Міністерстві Закордонних Справ.

Відповідно до Закону України "Про рекламу" рекламні оголошення, які розміщуються фірмою-ліцензіатом у засобах масової інформації та у мережі Інтернет, повинні містити повне найменування ліцензіата, адресу, зазначену в ліцензії, номери телефонів, серію, номер і дату видачі ліцензії та ким видана. При відсутності цих даних у рекламі, краще до такої фірми не звертатися, тому що вже цим вона порушила чинне законодавство про рекламу.


При працевлаштуванні за кордоном обов’язковою умовою є укладання трудового договору між працівником та роботодавцем, де прописуються права та обов’язки обох сторін. Лише на підставі підписаного трудового договору працівник може пред’явити свої вимоги чи претензії роботодавцю, а роботодавець - найманому працівнику. Проект трудового договору представлений і засвідчений іноземним роботодавцем повинен бути у посередника – ліцензіата для ознайомлення громадян.

Фірма-посередник повинна вказати місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем (цю інформацію завірити своїм підписом).

Трудовий договір повинен містити: основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, умови соціального захисту (зокрема страхування), строк дії договору, умови продовження його дії та розірвання, порядок покриття транспортних витрат тощо.

Працівник при укладанні договору повинен отримати свій примірник трудової угоди з усіма підписами та зберігати протягом усього періоду роботи.

Крім того, для соціальної захищеності працівника іноземний роботодавець повинен надати фірмі-посереднику копію колективного договору, в якому повинно міститися дані про права та обов’язки іноземного роботодавця і найманого працівника, відомості щодо розміру заробітної плати, її порядку виплати, підстав припинення трудового договору, умов охорони праці тощо.

Фірма-посередник повинна у письмовій формі укласти з громадянами, які до неї звертаються, договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном у двох примірниках: один видається клієнту, другий залишається у фірми-ліцензіата.

Договір про надання послуг повинен містити, крім основних реквізитів:

- номер, дату, місце укладання договору;

- найменування ліцензіата, номер та дату видачі ліцензії, адресу місцезнаходження та/або місця провадження діяльності ліцензіата;

- визначення предмета договору (контракту);
- права, обов'язки та відповідальність сторін, в тому числі фінансові зобов'язання;
- умови змін, розірвання та анулювання договору (контракту);
- порядок вирішення спірних питань;

- місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем;
- термін дії договору (контракту);

- визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні;
- перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату.

Згідно з діючими нормативно-правовими актами ліцензіат не має права стягувати з клієнтів будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового договору (контракту) та/або робочої візи в посольстві (консульстві) іноземної країни (в разі наявності між Україною та країною працевлаштування візового порядку в'їзду).